delphin logoDelphin Technology AG har sedan starten 1980 varit aktiva inom utveckling och produktion av hårdvara och mjukvara för industriell mätteknik. Metix är auktoriserade generalagenter för Delphin i Sverige.

Metix har ett mycket nära samarbete med Delphin. Detta ger dig som kund möjlighet till snabb hjälp och korta utvecklingstider för nya applikationer och funktioner.

Industriella mätinstrument har utvecklats och tillverkats för mätning av temperatur, tryck, flöde, vibrationer och andra mätparametrar. Delphin utvecklar också programvara för analys, övervakning och automation. Processer kan automatiseras och maskiner styras via fjärrövervakning

Delphin erbjuder fullständiga hård- och mjukvarulösningar. Delphins dataloggers används inom processteknik, produkttester, övervakning av stora system, energi-och livsmedelsindustri samt inom forskning och utveckling. Användningsområden är tex vibrationsövervakning av gasturbiner för Siemens och övervakning av läkemedelproduktion vid Bayer.

Aktuella produkter
ExpertLogger
ExpertTransient
ExpertVibro
ExpertKey
Loggito
ProfiMessage
Profimessage D
LogMessage 5000

Utgångna/Äldre modeller
TopMessage
LogMessage xxx serien