ExpertVibro  – Vibrationsövervakning

expertvibroExpertVibro är Delphins nya enhet för att mäta transienter och vibrationer. Den senaste tekniken bygger på kraftfulla FPGA processorn. Denna klarar att mäta upp till 16 synkrona kanaler med hög samplingsfrekvens och samtidigt väldigt kompakt.

ExpertVibro är utvecklad för snabba synkrona mätningar. Vibrationsmätning är idag en viktig kvalitetsfaktor i produktionsprocesser. Det ger viktig information om tillståndet i lager, axlar och maskiner. Kontinuerlig vibrationsövervakning bör ofta tillämpas för att kunna utvärdera och analysera i realtid. I kritiska situationer måste maskiner stängas av inom millisekunder.

Med ExpertVibro har Delphin framgångsrikt kombinerat behandling av komplexa funktioner med hög flexibilitet i ett användarvänligt system. Vibrationsövervakning kan nu tillämpas där det tidigare varit ekonomiskt omöjligt.

ExpertVibro är utrustad med 4, 8, 12 eller 16 synkrona analoga ingångar med samplingsfrekvens upp till 50 kHz per kanal. Den använder en 24 bitars A/D-omvandlare för att garantera en hög precision. Alla kanaler är galvaniskt skilda från varandra. Detta förhindrar eventuella störningar/transienter mellan kanalerna. Integrerade komparatorer och digitala ingångar ger möjlighet till flexibel triggning. Mätdata övervakas i realtid och upp till 8 digitala utgångar kan aktiveras inom millisekunder om gränsvärden överskrids.

Mjukvarukanaler kan användas för att gruppera larm till olika åtgärder. Istället för de digitala utgångarna kan även de olika fältbuss-interfacen användas som larmutgångar. Karakteristiska värden eller rådata från analoga ingångar kan skickas till två analoga utgångar.