Mätinstrument måste vara tillförlitliga och bör därför kalibreras regelbundet.

Kalibreras regelbundet.

Kalibrering sker genom att ett mätdon/mätinstrument jämförs med en känd normal och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets värde är vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser. Kalibrering innebär alltså strängt taget inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge ”rätt” värden, även om detta kan göras i samband med kalibreringen.

Ordet kommer av kaliber. Då man förr tillverkade vapen och ammunition för hand använde man olika mallar, så kallade tolkar eller likare, för att måtten på vapnets borrning jämfört med ammunitionens kaliber och tvärtom skulle bli rätt. Källa:Wikipedia

Vi kalibrerar och justerar dina instrument efter förfrågan.

Kontakta oss för mer information.

Kalibrering