Välkommen till Metix, Vi erbjuder kompletta mätsystem och datalogger.

Metix trådlösa dataloggers

Professionella produkter och tjänster inom mätteknik.

Metix erbjuder datalogger, mätsystem, produkter och tjänster relaterade till dataloggning, egenkontroll, automation och mätteknik. Vårt utbud av produkter, dataloggers, givare och tillbehör kommer från olika agenturer i världen. Oavsett om du bara skall mäta på en plats eller monitorera många platser så har vi produkterna, erfarenhet, kunskap och lösningar.

Produktportfölj

Bredden på vår produktportfölj gör att vi kan erbjuda flera alternativ på varje mätprojekt. Våra datalogger finns inom många olika branscher såsom industrin, tillverkning, läkemedel, livsmedel, fastighet, Automotive, forskning och utveckling, transport, kommunala och i viss mån även privatpersoner. Vi har möjligheten att utveckla program så den passar alla nivåer på användare. Vi kan och supportar utrustningen som vi säljer.

Vår gedigna kunskap inom dessa områden gör att vi kan erbjuda kunder professionella produkter och tjänster.

#Galvanisk isolation, #Vibrationsövervakning, #Industri 4.0, #Trådlösa, #Enkla, #Kylkedja, #Kundanpassade.

Nyheter

NovaSpy – Trådlös datalogger till MySirius

2024-06-18|

NovaSpy - En ny generation trådlös datalogger till mätsystemet MySirius. Med smarta funktioner såsom ljussensor för övervakning av platsen där produkterna förvaras. Samt I [...]

Precisionsloggers

2024-05-21|

Metix kan stolt presentera en helt ny leverantör - Driesen + Kern. Med ett stort utbud av precisionsloggers kompletterar dessa nya Metix utbud. tre [...]

I fokus

mätsystem

Förebyggandeunderhåll

Förebyggande underhåll genom kontinuerlig mätning. Enkelt sätt att se till att underhållet utförs i tid utan långa och dyra oplanerade reparationer. Det kan börja med att man skall mäta driftstider på olika maskiner. Hitta ditt sätt at påbörja underhållsplanerna. Vi har produkter för mätning.

Loggito

Mätning/övervakning

Övervakning och egenkontroll för att säkerställa kvalité. I dagens samhälle är kvalité en viktig fördel vid försäljning av varor.
Så hur övervakar du dina produkter ? Hitta ditt system för övervakning eller kontakta oss för information.

Loggito

Kostnadsbesparing

Kostnadsbesparing genom mätning
Priserna på energi fortsätter att öka. Energioptimering, ett enkelt sätt att genom att mät och ta reda på vad som förbrukar energi och när. Ett smart sätt att spara pengar är att minska de löpande utgifterna. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.

Populära produkter från Metix

Lora Spy

Lora Spy Trådlöst med lång räckvidd

Komplett övervakningssystem med batteridrivna trådlösa dataloggers. Molntjänst med möjlighet till mobilapp och karta. Räckvidd upp till 2km. Många olika mätparametrar såsom temperatur, luftfuktighet, öppen/stängd, tryck, Co2 mm. Ta reda på mer om trådlös loggning.

Tempmate S1

Transportlogger Tempmate S1

Transportlogger med automatisk pdf-rapport. Används vid temperaturövervakning av läkemedel eller andra temperaturkänsliga produkter. Direktanalys vid mottagningsplatsen utan installation av mjukvara. Läs mer om Tempmate S1

El-USB-1

Temperaturlogger EL-USB-1

Vår storsäljare – El-USB-1 enkel batteridriven datalogger för temperaturloggning med fri programvara. Inbyggd USB port för anslutning mot datorn. Se mer information direkt i vår webbutik

Loggito

Kompakt och kompetent – Loggito

Kompakt, flexibel, liten och kraftfull datalogger. Med analoga, digitala in och utgångar. Virtuella kanaler för beräkningar. Möjlighet till trådlös kommunikation. Expansionsmöjlighet med flera enheter. Fortsätt läsa om Loggito

Dataloggers

En datalogger är en elektronisk enhet som är designad för att automatiskt samla in och lagra data över tid. Dessa enheter är ofta små, batteridrivna och bärbara, vilket gör dem idealiska för att mäta och registrera miljöparametrar som temperatur, luftfuktighet, tryck, ljudnivåer, ljusstyrka, elektriska signaler och mer. En datalogger består vanligtvis av en eller flera sensorer, en mikroprocessor och internminne för datalagring.

Dataloggers används i en mängd olika sammanhang, från vetenskaplig forskning och industriella tillämpningar till övervakning av miljöförhållanden och energianvändning. De kan programmeras att logga data över vissa intervaller och kan lagra stora mängder information som sedan kan överföras till en dator för analys. Denna förmåga att registrera data över tid gör dem extremt värdefulla för långsiktiga studier och för att övervaka system och miljöer där manuell datainsamling skulle vara opraktisk eller omöjlig.

Hur fungerar en datalogger?

Datalogger består av en rad olika komponenter, ofta av en rad sensorer som är hjärtat i deras funktion. Dessa sensorer är kapabla att mäta och registrera en mängd olika variabler som temperatur, luftfuktighet, tryck, ljusintensitet och andra viktiga miljöförhållanden. Denna förmåga att mäta så många olika typer av data gör dataloggers till ett oumbärligt verktyg inom många forsknings- och industriella tillämpningar.

Den mest centrala egenskapen hos dataloggers är deras förmåga att samla in data på ett effektivt och automatiserat sätt. Datainsamlingen kan ske antingen vid förinställda intervaller, vilket ger forskare och tekniker möjlighet att anpassa insamlingsprocessen efter deras specifika behov, eller genom kontinuerlig övervakning, vilket är idealiskt för att spåra förändringar över tid. Denna flexibilitet i datainsamlingsmetoder ger en omfattande överblick över de observerade förhållandena.

När det gäller lagring av insamlad data, är dataloggers utrustade med inbyggt minne. Detta minne kan variera i storlek beroende på enhetens design och syfte, men det ger tillräckligt med utrymme för att lagra stora mängder data. Denna lagringskapacitet är kritisk, eftersom den säkerställer att data inte går förlorad och kan analyseras vid en senare tidpunkt.

Dataöverföringen är en annan viktig aspekt av dataloggers funktion. Efter att datan har samlats in och lagrats, måste den överföras till en dator eller en molntjänst för vidare analys. Denna överföring kan ske på flera olika sätt, inklusive via kabelanslutningar, trådlöst nätverk eller Bluetooth.

Slutligen finns det olika variationer av strömförsörjningen, som kan anpassas efter behov. De flesta av dessa enheter är utrustade med batterier, vilket gör dem idealiska för användning i fjärrövervakningssituationer där tillgång till elektriska nätverk kan vara begränsad eller obefintlig. Batteridrivningen säkerställer att dataloggers kan placeras i avlägsna eller svårtillgängliga platser och fortfarande fungera effektivt över längre tidsperioder.

Applikationsområden

Dataloggers har ett brett spektrum av användningsområden, och de mätvärden som de samlar in varierar beroende på det specifika området. Låt oss utöka och specificera de vanligaste mätvärdena förknippade med varje användningsområde.

Miljöövervakning: Inom detta område används dataloggers för att övervaka olika aspekter av miljön. Det inkluderar vanligtvis mätning av väderförhållanden såsom temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och riktning, samt nederbördsmängder. För luftkvalitetsövervakning mäter man ofta partikelkoncentration, olika gasnivåer (t.ex. koldioxid, kväveoxider, ozon) och föroreningsnivåer. Vattenkvaliteten övervakas genom mätning av pH-värde, turbiditet (grumlighet), lösta syrenivåer och närvaron av olika kemikalier.

Jordbruk: Här används dataloggers för att övervaka förhållanden som är kritiska för växttillväxt och jordhälsa. I växthus mäts ofta temperatur, luftfuktighet och ljusintensitet. För jordens fuktighet används sensorer som mäter jordens vatteninnehåll, vilket är avgörande för bevattningssystem. Andra faktorer som kan övervakas inkluderar näringsnivåer i jorden och bladvåtighet, vilket är viktigt för att förutse sjukdomsrisken.

Forskning: Inom vetenskaplig forskning kan dataloggers användas för en rad olika experiment, där de kan samla in data över tid för att studera långsiktiga trender och effekter. Detta kan inkludera klimatologiska studier, ekologiska undersökningar, och beteendevetenskapliga experiment. Mätvärden kan vara mycket varierade beroende på forskningsområdet, från enkla temperaturmätningar till komplexa kemiska analyser och beteendemönster.

Industri: I industriella miljöer används dataloggers för att säkerställa optimala arbetsförhållanden och effektivitet. Detta kan innebära övervakning av produktionsprocesser, där temperatur, tryck, och fuktighet kan vara kritiska parametrar. För lagring av känsliga material övervakas ofta temperatur och luftfuktighet. Maskinprestanda kan också övervakas genom att mäta vibrationer, temperatur och andra driftsparametrar.

Energiövervakning: Dataloggers används för att övervaka energianvändning och effektivitet i byggnader, kraftverk och andra faciliteter. Detta innebär mätning av energiförbrukning, temperaturer i olika delar av en byggnad för att optimera uppvärmning och kylning, samt övervakning av solpanelers prestanda eller vindkraftverks drift.

Transport: När det gäller transport av varor, speciellt känsliga eller förgängliga, är det viktigt att övervaka förhållandena under transporten. Dataloggers i detta sammanhang mäter ofta temperatur och fuktighet, och i vissa fall även stötar och vibrationer, för att säkerställa att varorna hålls i optimala förhållanden under hela transportprocessen.

Upptäck precision och pålitlighet med Metix Dataloggers!

På Metix vet vi att noggrann datainsamling är nyckeln till framgång inom alla områden, från miljöövervakning till industriell effektivisering. Det är därför vi stolt presenterar vårt omfattande utbud av dataloggers från ledande tillverkare som Delphin, JRI, Lascar, och Microedge Instruments.

Vare sig du behöver övervaka väderförhållanden, säkerställa optimala förhållanden i ditt växthus, övervaka energieffektivitet, eller säkerställa att dina produkter transporteras under optimala förhållanden, har vi en lösning för dig. Våra dataloggers är utformade för att ge exakta och pålitliga mätvärden, vilket gör dem till ett ovärderligt verktyg i din verksamhet.