Tempmate – Mästare på transportövervakning

Tempmate

Det ökade kravet på en komplett och högkvalitativ övervakning av din kylkedja innebär att det måste finnas system för övervakningen. Tempmate har produkter och system som uppfyller alla olika standarder. Våra system och lösningar för att övervaka temperaturen är mycket mångsidiga och kan användas i ett brett spektrum av applikationer, särskilt inom livsmedel, läkemedel, tillverkning och logistik.

Metix erbjuder som auktoriserade återförsäljare av Tempmate – den högsta kvaliteten – ”German Engineering”

tempmate-logo
tempmate-transport

Pharma

Inom den farmaceutiska branschen behövs det ofta mätas temperatur.
#Medicin #blodbanker #läkemedel #transport #förvaring

Livsmedel

Inom livsmedel finns flera delområden, Slakt-Chark, Mejeri, bageri.
för att hålla bra kvalité och garantera produkterna måste temperaturen mätas.

Logistik

Transport och förvaring av produkter kräver ofta en datalogger för att
hålla koll så kylkedjan är intakt. Även på lager är det viktigt med temperaturövervakning.

Produkter

TempmateS2

NYHET !
Tempmate S2 – Engångslogger med display. Övervaka temperatur och luftfuktighet enkelt i era transporter, Mottagaren kan snabbt kontrollera kylkedjan vid mottagandet via .pdf fil.
Enkel att hantera, lång hållbarhet. Läs mer om Tempmate S2

Tempmate S1 – Övervaka temperaturen enkelt i era transporter, Mottagaren kan snabbt kontrollera kylkedjan vid mottagandet via .pdf fil.
Enkel att hantera, lång hållbarhet. Läs mer om Tempmate S1

Tempmate M1 – datalogger med display för mätning av temperatur. Enkel övervakning i era transporter, Mottagaren kan snabbt kontrollera kylkedjan vid mottagandet via .pdf fil. Enkel att hantera, lång hållbarhet. Läs mer om Tempmate M1