Snabbmeny:
Givare-Översikt
Temperatur
Luftfuktighet
Koldioxid (CO2)
Kolmonoxid (CO)
Ström
Ljud
Ljus
Flöde
Nivå
Avstånd
VOC

Sensorer och givare

givareEn sensor / givare är ett samlingsbegrepp på en apparat som insamlar, konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal. Våra fem sinnen kan betraktas som olika biologiska sensorer. Sensorer / Givare är nödvändiga i våra tiders tillverkande industrier, oavsett om man tillverkar bilar eller hårspray. Överallt behövs sensorer / givare som kan kontrollera tex. nivåer, temperaturer, tryck eller att ett magasin är fullt med ämnen för tillverkningen. Våra datalogger har ingångar som är anpassade för de flesta typerna av givare. Kontakta oss om du behöver någon speciell givare.

Temperatur
Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Temperatur kan mätas med många olika typer av givare, Termistor, Pt-100, Pt-1000, Termoelement, analoga kretsar och även digitala kretsar.

Luftfuktighet
Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i gasform. Luftfuktigheten kan anges antingen som absolut luftfuktighet, då den faktiska mängden vattenånga anges, eller som relativ luftfuktighet, då andelen vattenånga anges i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur, den så kallade mättnadsånghalten.

Koldioxid
Koldioxid används som indikator på luftkvalitet. Finns naturligt i luften. Normal utomhusnivå ligger på ca 400 ppm

Kolmonoxid
Kolmonoxid är en färg- och luktfri gas. Gasen kan vara mycket farlig att andas in. CO förekommer inte naturligt i atmosfären. Kolmonoxid bildas vid en ofullständig förbränning av kol och kolföreningar.

Ström
En strömtång är en anordning som används för att mäta elektrisk ström i en ledare. För att den skall vara lätt och installera är den delbar. Detta gör att man kan mäta strömen i ledaren utan att behöva ha elektrisk kontakt med mätobjektet. Strömtången från Metix har omkopplare för inställning av mätområde (30A,60A och 120A). För att kunna koppla in strömtången mot en datalogger måste strömtången ha en utsignal. Våra strömtänger har utgång 0-10V eller 4-20mA.

Ljud
Vi har givare för att kunna mäta ljudnivå. Finns i lite olika varianter beroende på ljudnivån.

Flöde
Flöde är ett mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en viss tid.
Det finns många typer av flöden tex luftflöde, vattenflöde, ström mm

Nivå
Nivå kan mätas på många olika sätt, Radar, Lina, Laser, Ultraljud.

Avstånd
Kan mätas med laser, ultraljud

Se våra vanliga givare i webshoppen.
Vi har kontakt med flertalet stora leverantörer inom givare. Kontakta oss om du behöver någon speciell givare.