Koldioxid

Koldioxid används som indikator på luftkvalitet. Finns naturligt i luften. Normal utomhusnivå ligger på ca 400ppm