Koldioxid

Snabbmeny:
Givare-Översikt
Temperatur
Luftfuktighet
Koldioxid (CO2)
Kolmonoxid (CO)
Ström
Ljud
Ljus
Flöde
Nivå
Avstånd
VOC

Koldioxid används som indikator på luftkvalitet. Finns naturligt i luften. Normal utomhusnivå ligger på ca 400ppm