Ström

[cmwizard menu=givare]

En strömtång är en anordning som används för att mäta elektrisk ström i en ledare. För att den skall vara lätt och installera är den delbar. Detta gör att man kan mäta strömmen i ledaren utan att behöva ha elektrisk kontakt med mätobjektet. Strömtången från Metix har omkopplare för inställning av mätområde (30A,60A och 120A). För att kunna koppla in strömtången mot en datalogger måste strömtången ha en utsignal. Våra strömtänger har utgång 0-10V eller 4-20mA.