ExpertTransient – Snabb med synkrona kanaler

ExpertTransient Delphins nya enhet för dig som behöver mäta snabba signaler/transienter. Den senaste tekniken bygger på kraftfulla FPGA processorn. Denna klarar att mäta 16 synkrona kanaler med hög samplingsfrekvens och är samtidigt väldigt kompakt.

ExpertTransient är utvecklad för snabba synkrona mätningar (upp till 50Khz/kanal). Med ExpertTransient har Delphin framgångsrikt kombinerat komplexa funktioner med hög flexibilitet i ett användarvänligt system.

Experlogger

Expert Transient är utrustad med 16 synkrona analoga ingångar med samplingsfrekvens upp till 50 kHz per kanal. Den använder en 24 bitars A/D-omvandlare för att garantera en hög precision. Alla kanaler är galvaniskt skilda från varandra. Detta förhindrar eventuella störningar mellan kanalerna. Integrerade komparatorer och digitala ingångar ger möjlighet till flexibel triggning.

Mjukvarukanaler kan användas för att gruppera larm till olika åtgärder. Istället för de digitala utgångarna kan även de olika fältbuss-interfacen användas som larmutgångar. Karakteristiska värden eller rådata från analoga ingångar kan skickas till två analoga utgångar. Se olika modeller