ExpertTransient Modeller

ExpertTransient modeller
Det finns i fyra olika varianter, antingen med 4, 8, 12 eller 16 analoga kanaler.

Transient 4 Transient 8 Transient 12 Transient 16
Analoga ingångar 4 8 12 16
Analoga utgångar 4 4 4 4
Digitala ingångar 4 4 4 4
Digitala utgångar 8 8 8 8