ExpertTransient  funktioner

Universella in och utgångar

Mätning av analoga och digitala signaler sker synkront. Detta möjliggör exakt identifiering av händelseförloppet vid felsökning. Mätdata kan lagras antingen kontinuerligt eller triggas på händelser. Användare kan definiera triggers för att också spela in före och efter triggpunkt. Lagring av mätdata kan ske i internminnet och/eller lagras på externt ansluten nätverkshårddisk(NAS). ExpertTransient finns i fyra olika modeller med 4, 8, 12 eller 16 analoga ingångar.

Med det interna minnet kan offlinemätninger enkelt utföras utan att ha ansluten PC.
Nätverksanslutningen på enheten medger enkel inkoppling mot nätverket så data kan avläsas från annan plats.
ExpertTransient kan bestyckas med W-Lan kort för trådlös nätverksanslutning.

  • Synkron mätning med galvaniskt isolerade analoga kanaler

  • Triggade eller kontinuerliga mätningar

  • Sampling med upp till 50KHz per kanal

  • Hög mätnogranhet med 24bitars A/D omvandlare

  • Internt lagringsutrymme på 14GB

  • Tidssynkonisering via NTP eller GPS(tillval)

  • Triggnivåer inställbara av användaren

Fyra digitala ingångar
Modbus ingångar
Interna beräkningskanaler
Möjlighet till realtidsberäkningar
Många olika funktioner summa, nivå, medel, RMS mm
Signalkonditionering (Beräkning av effektivvärde, Topvärden mm)

Trigg och övervakningsfunktioner
Konfigurerbara trigfunktioner
Snabba digitala utgångar för nivåövervakning (larm)
Minneskonfigurering, nollställning via triggers mm