ExpertTransient – funktioner

[cmwizard menu=experttransient]

Universella in och utgångar
Mätning av analoga och digitala signaler sker synkront. Detta möjliggör exakt identifiering av händelseförloppet vid felsökning. Mätdata kan lagras antingen kontinuerligt eller triggas på händelser. Användare kan definiera triggers för att också spela in före och efter triggpunkt. Lagring av mätdata kan ske i internminnet och/eller lagras på externt ansluten nätverkshårddisk(NAS). ExpertTransient kan bestyckas med w-Lan kort för trådlös nätverksanslutning.

Ingångar
Kontinuerlig eller triggade mätförlopp
Synkron insamling på 8/16 kanaler
Galvanisk isolation
Upp till 50Khz samplingshastighet per kanal
Hög mätprecision (24bitars A/D omvandlare)
Fyra digitala ingångar
Möjlighet till seriella ingångar (tex vågar)
Modbus ingångar
Interna beräkningskanaler
Möjlighet till realtidsberäkningar
Många olika funktioner summa, nivå, medel, RMS mm
Signalkonditionering (Beräkning av effektivvärde, Topvärden mm)

Trigg och övervakningsfunktioner
Konfigurerbara trigfunktioner
Snabba digitala utgångar för nivåövervakning (larm)
Minneskonfigurering, nollställning via triggers mm