64 KTM – Mätsystem för temperatur med hög precision

64 KTM är ett mätsystem för precisions temperaturmätningar.

  • 64 Termoelementingångar (B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
  • Hög precision 0,2K
  • Kompakt format
  • 24 bits upplösning
  • Stort minne 1GB (128 miljoner mätvärden)

Systemet är monterat i ett 19″ rack och anpassat för applikationer där man behöver hög precision och många termoelementkanaler (upp till 64st).

Universella termoelementkontakter i Cu/Cu medför att användaren kan ansluta valfri termoelementtyp. Anslutningen görs via mini-kontakt med flata stift.

Experlogger

Hög precision

Hög precision

64-KTM uppnår en hög precision på 0,2K genom specialutvecklade termiskablock med integrerade kallalödställe. De särskilda kontakterna med integrerad kallödställskompensering undertrycker förändringar i omgivningstemperaturen och garanterar långtidsstabilitet.

64-KTM har 4 termiskablock med vardera 16 universella och galvaniskt isolerade ingångar för temperaturmätning. Följande typer av termoelement kan användas: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U.

Varje värmeblocket har en integrerad 4-tråds RTD (klass A) sensor för mätning av kallalödstället. Denna mekanisk konstruktion, levererar kalllalödställs kompensering med en precision på 0,2K.

Den uppmätta termoelektriska spänningen vid kontakterna omvandlas och sparas direkt i grader Celsius via digital linjarisering direkt i dataloggern. Mätomvandlare är därför helt onödiga. Det interna dataminnet har en kapacitet för 128 miljoner mätvärden, vilket motsvarar ca 70 dagars mätperiod.