ExpertLogger – Innovativ datalogger

ExpertLogger är Delphins senaste generation av dataloggers. Den kombinerar avancerad mätteknik med den senaste kommunikationstekniken. ExpertLogger hanterar upp till 46 interna analoga ingångar med olika mätintervall samt mätdata från seriella och OPC kanaler. Mätdata kan insamlas, oberoende lagras och överföras till internet eller en PC för utvärdering via USB, LAN, WLAN eller 4G.

Nyhet- Nu även med OPC UA interface

OPC UA integrerat i ExpertLogger ger möjligheter för datainsamling, övervakning och även testbänksapplikationer ihop med andra OPC UA enheter. OPC UA är ett etablerat protokoll och används ofta för datautbyte när det gäller industri 4.0 / Internt of Things.

Båda OPC UA servrar och klienter har integrerats i ExpertLogger för att möjliggöra snabb, enkelt datautbyte mellan sensorer och undersystemsystem som också stöder OPC UA. Många produkter som frekvensomriktare, kontrollers och regulatorer har redan idag integrerad stöd för OPC UA.

Förutom OPC UA, är ExpertLogger också utrustad med PROFIBUS, ModBus, CAN-Bus och seriella gränssnitt för sensor- och fältbuskommunikation.

Egenskaper

  • Tillförlitlig och fristående

  • Kompakt format och flexibel

  • Galvanisk isolation och nätverksansluten

Nerladdning

expertloggerBroschyr ExpertLogger
Engelska, 5,7MB