Expertlogger funktioner

Universell, stabil och beprövad

OPC UA integrerat i ExpertLogger ger möjligheter för datainsamling, övervakning och även testbänksapplikationer ihop med andra OPC UA enheter. OPC UA är ett etablerat protokoll och används ofta för datautbyte när det gäller industri 4.0 / Internt of Things.

Båda OPC UA servrar och klienter har integrerats i ExpertLogger för att möjliggöra snabb, enkelt datautbyte mellan sensorer och undersystemsystem som också stöder OPC UA. Många produkter som frekvensomriktare, kontrollers och regulatorer har redan idag integrerad stöd för OPC UA.

Förutom OPC UA, är ExpertLogger också utrustad med PROFIBUS, ModBus, CAN-Bus och seriella gränssnitt för sensor- och fältbuskommunikation.

Konfigurering av inställningar

Alla inställningar hanteras av mjukvaran configurator, där det överskådligt presenteras hur funktionen eller ingången kan konfigureras. Bilder visar även hur inkopplingen skall ske.

Mätkanaler

Mätvärden kan sparas direkt ifrån interna analoga/digitala kanaler. Utöver detta kan även signaler fås från seriella protokoll, SDI-12 eller OPC UA. Internt finns även möjlighet till beräkningar.

In/utgångar

Ingångarna på loggern är ställbara för mätning av ström, spänning, RTD och  termoelement . Detta görs enkelt i medföljande mjukvaran configurator. Samtidigt som man ställer in ingången visas även en grafisk bild på hur man skall koppla in sin givare.