Profimessage – Universellt och flexibelt mätsystem

ProfiMessage är ett kraftfullt mätsystem från Delphin för mätdatainsamling, övervakning och automatisering av maskiner, anläggningar och testbänksapplikationer. ProfiMessage är ett modulärt system som bygger på master och slavenheter med en rad olika moduler för att kunna anpassas till olika uppgifter. Användningsområden är allt från övervakning av industriella processer, laboratorier, vibrationsanalys, fordonsapplikationer, felsökning och automation m.m.

ProfiMessage har universella ingångar och dess flexibla I/O-moduler erbjuder ett brett utbud av möjligheter för olika processgränssnitt. Profibus, Modbus eller CAN-buss för anslutning mot externa system.

Signaler från analoga och digitala ingångar kan lagra data konstant till ett internt 16GB minne. Minnet kan läsas av med antingen USB eller via Ethernet för efterföljande dataanalys och utvärdering.

Varje ingång och utgång är differentiell, har hög noggrannhet och är galvaniskt isolerad. Beroende på vilken typ av modul som används, kan varje ingång kan konfigureras separat för att mäta mV, mA, RTD(Pt-100) och termoelement. ProfiMessage är dessutom utrustad med digitala ingångar, för att fungera som status eller frekvensingång samt digitala och analoga utgångar för styrning.

Internt programmerbara kanaler möjliggör funktioner som gränsvärdes övervakning, integration och online beräkningar, och är lätta att konfigurera. Detta möjliggör en effektiv användning av enheterna då det är lätt att placera och använda dem som övervaknings- och datainsamlingssystem.

Egenskaper

  • Tillförlitlig och fristående

  • Kompakt format och byggbar

  • Galvanisk isolation och nätverksansluten

Nerladdning

Profimessage broschyrBroschyr Profimessage
Engelska, 1,7MB