ProfiMessage – Egenskaper

[cmwizard menu=profimessage]

Universell och galvaniskt isolerad

En stor fördel med Delphinenheter är att dess in- och utgångar är universella och är galvaniskt isolerade (både från varandra och från strömförsörjningen). Jordslingor och icke-isolerade sensorer skapar därför inga problem. Denna unika funktion förhindrar problem med jordslingor och möjliggör mätning på signaler med olika potentialer. Isolation mellan mätkanaler upp till 650V.

Beroende på I/O-modul kan varje ingång individuellt konfigureras att mäta mV, mA, RTD(Pt-100) och termoelement. Universella ingångar för spänning, ström och temperatur gör ProfiMessage enheter extremt flexibla. Digitala ingångar finns också för status och frekvens tillsammans med digitala och analoga utgångar.