ProfiSignal Klicks

[cmwizard menu=profisignal]

ProfiSignal klicks är programvara som gör det möjligt för användare att övervaka, kontrollera och automatisera sina testapplikationer och utvärdera sina mätdata.

Visionen bakom klicks är en programvara som gör att forskare, tekniker och ingenjörer skall kunna skapa sina egna system självständigt utan behov av experthjälp.

Andra program-varor/-språk har utvecklats av programmerare för programmerare och kräver ofta en lång inlärningsperiod. Detta är inte fallet med ProfiSignal klicks. ProfiSignal klicks har utvecklats av ingenjörer för ingenjörer.

ProfiSignal klicks har beviljats flera patent. En av de unika egenskaperna är att programmets funktioner genereras med snabbmenyer. Genom detta undviker att skriva lång programtext och lära sig kommandon.  Användaren hittar allt via olika menyer. Detta är en stor skillnad mot konventionella programmeringsspråk. Frasen ”skriver ett program” gäller inte ProfiSignal klicks.

Mycket avancerade system har redan genererats med ProfiSignal klicks och fungerar till full belåtenhet för. Ledtiden från systemets planering till färdig lösning kortas och förändringar görs snabbt och enkelt.

Experlogger