ProfiSignal Basic

ProfiSignal Basic är ett komplett system för tillämpningar inom datainsamling, analys och visualisering. ProfiSignal Basic kombinerar professionell mätdataanalys och övervakningsfunktioner

ProfiSignal Basic är ett utvecklingsverktyg för att skapa individuella applikationer som inkluderar visualisering och trendfunktioner. För användare av programmet finns en runtime licens.

Process visualisering och andra vyer kan skapas med hjälp av ett anal olika objekt. Drift -och övervakningsfunktioner finns tillgängliga i samband med analysfunktioner. Det är ofta bra att samtidigt visa en graf i kombination med en stor skärm eller varningslampa .

Online/offline visning av xt-diagram och y(x)-diagram, tillsammans med visualiseringsfunktioner, är bara några av funktionerna i ProfiSignal Basic.

En unik funktion är möjligheten att kombinera kontinuerlig datainsamling med tillfälliga mätningar. Den kontinuerliga datainsamling körs som en bakgrundstjänst, Analysen finns tillgänglig direkt för både långtidsmätningar och kortare mätningar.

Perfekt att använda till Processövervakning, FoU-applikationer, Lab.

Experlogger