Vad är OPC och OPC UA

OPC och OPC UA

OPC och OPC UA(Unified Architecture) är branschstandarder som gör det möjligt för programvara att ansluta mot instrument eller maskiner från olika tillverkare via ett gemensamt gränssnitt. OPC-servrar/klienter tillför ett mervärde för alla enheter eftersom det minskar eventuella kostnader för utveckling av programvara. OPC Foundation är ansvarig för utveckling och underhåll av dessa standarder.

OPC

OPC Standarden är en serie av specifikationer som utvecklats av branschleverantörer, slutanvändare och programutvecklare. När standarden släpptes för första gången (1996) var syftet att få in flera protokoll (modbus, profibus) till en gemensam standard. OPC blev då en ”mitten-man” som medförde att HMI/SCADA system enklare kunde byggas upp. OPC standarden var begränsad till att bara fungera på windows.

OPC UA

OPC-UA är den senaste plattformen som integrerar all funktionalitet från tidigare OPC.

* Plattformsoberoende (Windows, Linux, Ios och Android).
* Ersätter DCOM kommunikation med binära TCP/IP, Https och web protokoll
* Möjliggör OPC i valfritt operativsystem och språk
* Möjliggör OPC tillgängligt i hårdvaruenheter (Se produkter nedan)
* Internet/intranät/extranät anslutningar
* Förbättrad säkerhets hantering
* Kombinerar alla tidigare protokoll i en gemensam modell.
* OPC-UA är en byggsten vid utvecklingen av det som många kallar Industri 4.0

Produkter som stödjer OPC UA

ExpertVibro

ExperTransient

Loggito

Profisignal 5.1