Ordlista inom mät och dataloggning

Det är inte alltid lätt att förstå fackspråket som används inom dataloggning och mätbranschen. Nedan hittar du några av de termer som används. Hittar du inte den du söker – hör av dig till oss.

A

A/D Omvandlare En IC-krets som omvandlar signalen från analog till digitala värde.
En av de viktigaste komponenterna i mätsystemen, Utan den går det inte att få värden från analoga givare.
I datalogger finns normalt A/D omvandlare med  8-24 bitars. Läs mer om upplösning
Analogingång  En ingång på ett mätinstrument för att kunna ta emot signaler
från givare.

D

Datalogger En datalogger är en ett elektroniskt instrument för kontinuerlig eller tillfällig mätning av olika parametrar (tex Temperatur, luftfuktighet, flöde, tryck, nivå, hastighet mm) – Se Metix utbud av datalogger 
 Devistore Funktion inbyggd i flertalet av Delphins produkter. Du ställer in minsta skillnaden som skall lagras. Exempel ställ in en förändring på 0,2°C, loggern ligger då och mäter kontinuerligt och så fort det uppstår en skillnad större än 0,2°C från tidigare lagrat mätvärde så lagras  detta värde tillsammans med tiden. Denna funktionen underlättar massor vid mätning, endast de mätvärdena man vill ha lagras (inga onödiga)

I

Industri 4.0 Den fjärde industriella revolutionen. Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken så går industrin in i en ny era där allt i produktionskedjan är smart och uppkopplat. Arkitekturen i OPC-UA kommer att bli en byggsten vid utvecklingen av Industri 4.0
Internet-of-Things Internet-of-Things (förkortat IoT, ”sakernas internet” på svenska) är ett begrepp som används för uppkopplade saker som ger nya möjligheter till fjärrövervakning och fjärrstyrning. I framtiden kommer detta finnas i allt från hushållsmaskiner, gatlampor till bilar och fastigheter. Experterna uppskattar att det kommer finnas 50 miljarder IoT saker uppkopplade år2020

L

 Logger Ordet logger används ofta i dagligt tal som ersättning för datalogger

N

U

 Uppösning Beroende på A/D omvandlaren kan man se olika stora steg efter A/D omvandlingen. En 8 bitars A/D omvandlare jobbar med 256 steg, En ingång som då mäter -30 till +100°C har då upplösningen ca 0,5°C (-30 till +100= 130°C / 256 = 0,507°C)
Fundera då på upplösningen med fler bitar.
A/D       Skalsteg     Upplösning (ca) enligt exemplet ovan
8            256            0,5°C
10          1024          0,13°C
12         4096           0,03°C
16         65536         0,002°C
18         262 144      0,0005°C
24        16 777 216  0,00001°C