MySirius

Hantering och övervakning av trådlösa dataloggers Nano SPY och LoRa SPY

Mätdata från trådlösa sensorer LoRa®SPY eller NanoSPY skickas till webbplattformen, här hanteras och övervakas mätdata enkelt. Gränssnittet är användarvänligt, intuitivt och anpassningsbart med olika indikatorer, grafer och favoriter anpassat till användarens behov.

MySirius kan integreras med ett tredjepartssystem via API (Application Programming Interface).

Hanteringen av användarprofil kan anpassas: Administratörer, Webbplatsledare, Handledare.

Inställda larmnivåer i enheterna skickas i realtid till webbplattformen och sedan enligt inställda villkor till användarna.
MySirius erbjuder ett brett utbud av larmalternativ och hantering: flera kaskader, snooze, tillfällig avstängning… och många sätt att skicka larm: SMS-textmeddelande, e-post, ljud och visuella larm.

Ett komplett och beprövat övervakningssystem för dina känsliga produkter.

MySirius