MySirius

Hantering och övervakning av trådlösa dataloggers Nano SPY och LoRa SPY

[cmwizard menu=nano]

Mätdata från trådlösa sensorer LoRa®SPY eller NanoSPY skickas till webbplattformen, här hanteras och övervakas mätdata enkelt. Gränssnittet är användarvänligt, intuitivt och anpassningsbart med olika indikatorer, grafer och favoriter anpassat till användarens behov.

MySirius kan integreras med ett tredjepartssystem via API (Application Programming Interface).

Hanteringen av användarprofil kan anpassas: Administratörer, Webbplatsledare, Handledare.

Inställda larmnivåer i enheterna skickas i realtid till webbplattformen och sedan enligt inställda villkor till användarna.
MySirius erbjuder ett brett utbud av larmalternativ och hantering: flera kaskader, snooze, tillfällig avstängning… och många sätt att skicka larm: SMS-textmeddelande, e-post, ljud och visuella larm.

Ett komplett och beprövat övervakningssystem för dina känsliga produkter.

MySirius

Tillval – Map

Tillval – Alert

MySiriusAlert mobil applikation för hantering och notifiering av MySirius systemet.

Applikationen finns för nerladdning direkt via Apple store eller Google play.
Behöver aktiveras som tjänst på MySirius, Fungerar med alla service nivåer, Initial, Serenitet och Advanced.

* Mottag notifieringar av alarm
*  Visa och hantera alarm (bekräfta, snooze eller inhibit)
* Visa mätdata av dina mätpunkter, både som graf eller lista
* Skanna serienumret på enheten för att enkelt hitta enheten
* Lokalisera och få information om vilken väg data går ( kräver tillägget Map module)

Appstore