MySirius

Tillval som underlättar arbetet i MySirius Cloud

Tillval – MyFoodcheck

MyFoodcheck – Kontrollera tillagning, in och utleveranser av mat

Tillval – Map

Karta – Enkel och snabb överblick på anläggningen

Tillval – Maintenance

Underhåll – Förenkla underhållet och hitta snabbt och enkelt enheter med kommande fel.
Kontrollera radiotrafiken, batterinivåer, Få reda på enheter som har äldre intern mjukvara.

Tillval – Alert

MySiriusAlert mobil applikation för hantering och notifiering av MySirius systemet.

Applikationen finns för nerladdning direkt via Apple store eller Google play.
Behöver aktiveras som tjänst på MySirius, Fungerar med alla service nivåer, Initial, Serenitet och Advanced.

* Mottag notifieringar av alarm
*  Visa och hantera alarm (bekräfta, snooze eller inhibit)
* Visa mätdata av dina mätpunkter, både som graf eller lista
* Skanna serienumret på enheten för att enkelt hitta enheten
* Lokalisera och få information om vilken väg data går ( kräver tillägget Map module)

Appstore