LORA Temp – Temperatursensorer med lång räckvidd

Lora Temp sensorer säkerställer en trådlös övervakning av temperatur med intern eller extern givare.

Baserade på LoRa teknologi, sensorerna är utvecklade och designade för övervakning av temperaturkänsliga produkter under transport eller förvaring. Tack vare den långa räckvidden och täckningen via LoRa operatörer eller via egna gateways säkerställs kommunikationen.

MySirius molntjänsten låter dig analysera dina mätdata enkelt. Komplett system med konfiguration/analys och larmhantering direkt via webtjänst. Se modeller och tekniska data.