Mätprojekt:
Kunden behövde mäta 18 analoga signaler samtidigt som de behövde veta positionen på fordonet.

Lösning:
ExpertLogger 200 kan mäta analoga signaler samt att via de seriella ingångarna(Serial interface) kunna koppla på en GPS puck.
På så sätt kan man lagra både analoga/digitala kanaler och position samtidigt i minnet.

Produkter
ExpertLogger 200
GPS Puck