Förebyggande underhåll av järnväg

järnväg

Utmaning

Kunden kör tåg för passagerartrafik, och när spåren slits och blir ojämna så klagar kunderna på att det inte är bekvämt att åka med dem. Även slitaget på tåget ökar om inte rälsen är jämn.

Så kunden behövde ett system för förbyggande underhåll. Alltså ett system som enkelt tog reda på var ojämnheter finns och om de ökar med tiden. Ytterligare svårigheter med projektet var att det inte finns plats för massa stora mätutrustningar.

Lösning

En ExpertVibro med vibration sensorer och GPS mottagare monterades i befintligt skåp.
Vibrationsmätningarna sker med hög samplingshastighet och lagringen av mätning triggas på nivåerna. När man sedan lagrar data så görs detta 1 sekund före och en sekund efter för att verkligen kunna se hur spåret ser ut. GPS koordinaterna sparas också samtidigt som övriga mätparametrar.

Analysen blir då mycket enklare eftersom data bara lagrats där fel finns. Varpå det går att undersöka hur mycket vibrationerna ökar med tiden, och därmed även avgöra om och när underhåller behöver göras.

Slutsats

Kunden kan i befintliga tåg montera in mätutrustningen och automatiskt få reda på hur rälsen slits/ har problem. Detta med befintlig trafik som redan trafikerar spåren. Kan därmed förebygga underhållet och reparera spåren innan det blir för mycket problem.

Slutsatsen blir att rälsen kan repareras i tid  tack vare förebyggande underhåll. På detta sätt sparar företaget även pengar eftersom det är enklare att planera underhållet.

tågkupe

Viktiga funktioner för projektet

Funktioner i hårdvara eller mjukvara som utnyttjades för att kunna realisera mätprojektet.

  • Snabb mätning 50kHz per kanal

  • Storleken på ExperVibro var en viktig del

  • Seriella portar för inkoppling av GPS

  • Triggfunktion – Bara lagring av nödvändig mätdata

Produkter

ExpertVibro

ExpertVibro
Profisignal Go
Vibrationsgivare
GPS

Läs mer om våra produkter och tjänster direkt här på hemsidan, eller kontakta oss för mer information om hjälp med ditt mätprojekt.