SiteLog

Site-log små kompakta datalogger

  • Batteritid upp till 10år

  • 8MB Flash minne

  • USB Port