Loggito modeller

Många anslutningar

Loggito serien består av Loggito LoggerLoggito USB och Loggito Gate. Modulariteten i systemet gör det flexibelt med olika Loggito enheter. Allt från enklast enheten där man ansluter en Loggito USB direkt till datorn eller flera Loggito logger i nätverket för att kunna mäta på många olika platser.

Loggito Logger

Loggito logger är bestyckad med nätverksport för anslutning mot datorn. Det är även möjligt att bestycka den med internt minne för lagring av mätvärden och möjlighet till beräkning av virtuella kanaler. Kan bestyckas med trådlöst nätverksanslutning.

Loggito Gate

Loggito Gate är precis som Loggito logger bestyckad med nätverksport för anslutning mot datorn. Det är även möjligt att bestycka den med internt minne för lagring av mätvärden och möjlighet till beräkning av virtuella kanaler.
Skillnaden är att Loggito Gate inte har några analoga eller digitala kanaler. Utan vänder sig till de som vill mäta med ModBus TCP eller OPC UA. Kan bestyckas med trådlöst nätverksanslutning.

Loggito USB

Loggito USB varianten för direkt anslutning till en dator. Detta ger dig ett flexibelt mätsystem, för mätapplikationer där enklare mätuppdrag behöver göras.