Loggito modeller

[cmwizard menu=loggito]

Många anslutningar

Loggito serien består av Loggito LoggerLoggito USB och Loggito Gate. Modulariteten i systemet gör det flexibelt med olika Loggito enheter. Allt från enklast enheten där man ansluter en Loggito USB direkt till datorn eller Loggito logger med flera Loggito USB sammankopplade för att få många mätkanaler.

Loggito Logger

Loggito logger är bestyckad med nätverksport för anslutning mot datorn. Det är även möjligt att bestycka den med internt minne för lagring av mätvärden och möjlighet till beräkning av virtuella kanaler. Loggito Logger fungerar som en samordnare för att etablera decentraliserade mätnät till Loggito USB enheter. Kan bestyckas med trådlöst nätverksanslutning.

Loggito Gate

Loggito Gate är precis som Loggito logger bestyckad med nätverksport för anslutning mot datorn. Det är även möjligt att bestycka den med internt minne för lagring av mätvärden och möjlighet till beräkning av virtuella kanaler.
Skillnaden är att Loggito Gate inte har några analoga eller digitala kanaler. Utan vänder sig till de som vill mäta med ModBus TCP eller OPC UA. Kan bestyckas med trådlöst nätverksanslutning.

Loggito USB

Loggito USB uppfyller två funktioner:

  • Loggito USB möjliggör att utöka det önskade antalet mätkanaler. Dess strömsnåla konstruktion gör att den enkelt ansluta via USB mot Loggito Logger och både kommunikation och strömförsörjning sker via kabeln. Loggito USB behöver inte ha internt minne eftersom detta hanteras av Loggito Logger enheten.
  • Loggito USB kan också anslutas direkt till en dator. Detta ger dig ett billigt och flexibelt mätsystem, för mätapplikationer där enklare mätuppdrag behöver göras.