Personuppgiftspolicy
Vi värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall personnummer (privatperson eller enskild näringsidkare). Uppgifterna behöver vi för att utföra de uppdrag som ni ger oss. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och fakturera, hantera betalningar, skicka paket till kunder eller kontakta kund via epost. Personuppgifterna ligger endast till grund för att vi skall kunna utföra det uppdrag du som kund gett oss och för att följa gällande lagstiftning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Vi använder cookies.
På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.
Vi använder också tredjepartscookies
Vi använder också tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare. Vi använder också sociala media tex Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin och MyNewsdesk men är inte begränsade till dessa. Dessa leverantörerna kan också spara cookies.

Prenumeration på nyhetsbrev
Metix vill några gånger per år att skicka nyheter och praktiska lösningar inom mätteknik/dataloggning. Vi hoppas nyhetsbrevet ska fungera som idégivare och inspiration för vad vi kan hjälpa dig med.
Du kan när som helst ta bort dig ur vårt utskicksregister, genom att klicka på avbryt prenumeration i sidfoten av e-postmeddelanden som du får från oss, eller kontakta oss på info@metix.se Vi hantera din information med yttersta respekt och sekretess. Vi använder Getanewsletter eller Minutemailer för lagring och utskick av våra nyhetsbrev.

Lagring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 48 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan sparas för garanti, support och bokföringsändamål. Vi lagrar data på arbetsdatorer inom Metix och på servers med lösenord för skydd mot obehörig åtkomst. Dokument och avtal som finns utskrivna förvaras i låsta dokumentskåp. Lokalerna vi finns i är låsta.

Personuppgiftsansvarig
På Metix AB (556819-6736) ansvarar vi för att dina personuppgifter lagras säkert. Du har rätt att kontakta oss en gång per år om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@metix.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen.