Nyutvecklad temperaturvakt för WiFi med möjlighet till aktuella värden via app på mobilen.
Läs mer om WirelessAlertPRO-TP