En ny produkt inom den den populära mätbranchen, Transportlogger med automatisk rapport för flergångsanvändning. Läs mer om Tempmate M1.