Temperaturen vid lagring av Covid-19 vaccin är mycket viktig. Vi har ett färdig paket för temperaturövervakning av låga temperaturer.
Läs mer om vår lösning.