Temperaturövervakning butiker

MySiriusTemperaturövervakning butiker, som säljer livsmedel behöver för egenkontrollen och även mot myndigheter kunna bevisa att kyl/frys varor håller rätt temperatur.
Med vårt trådlösa mätsystem MySirius uppfylls alla krav enkelt och larm finns direkt i butiken samtidigt som det skickas ut via epost.
Läs mer om temperaturövervakning i butik