Många talar i dagsläget om inomhustemperaturen på sin arbetsplats, och även temperaturen hemma i lägenheten eller huset.
En datalogger för temperatur mäter kontinuerligt och på så vis kan man enkelt se temperaturen vid olika tider.

Office

Kontorslokal

Vi erbjuder ett stort antal dataloggers för mätning av temperaturen. Enklaste varianten EL-USB-1 är en storsäljare, del pga. enkelheten att använda den samtidigt som priset är väldigt bra. Finns även trådlösa system för enkel övervakning av många platser samtidigt.

Här nedanstående lista är en fingervisning om vilka lufttemperaturer Arbetsmiljöverket anser vara lämpliga i olika verksamheter och utrymmen:

  • Kontor/skola: 20–24 °C*
  • Gymnastiksal: 18 °C
  • Verkstadslokal: 16-20 °C
  • Lager och godsterminal: 10–14 °C
  • Arbete med bara händer: Minst 16 °C**
  • Personalutrymmen: 20–24 °C
  • Livsmedelsbutik: 16–18 °C

* Sommartid kan temperaturer upp till 26 °C accepteras
** Rörligheten i fingrarna avtar något vid hudtemperaturer kring 20-22 °C och kraftigt vid ca 15-16 °C.
Källa: Arbetsmiljöverket