Vi byter telefonnummer, nytt nummer från 1/5-2018 är 031 – 68 15 00.
Kontoret ligger fortfarande kvar i Alingsås.