Lascar Electronics har tagit fram en datalogger för mätning av temperaturer i området -100 till + 100°C. Läs mer om den nya dataloggern.