Eel-usb-tp-lcdn ny logger för mätning av temperatur med extern givare. EL-USB-TP-LCD är den nyaste modellen i EL-USB serien. Läs mer om EL-USB-TP-LCD