Den nya ilog-BG för trådtöjningsgivare / lastceller är en batteridriven, fristående datalogger med stort internt minne. Dataloggern stöder 6-tråds Wheatstone brygga och genom att tillhandahålla excitationsspänning och lednings-kompensation gör det den lämplig för mätningar med höga krav.