Mät temperatur, luftfuktighet och tryck på PC, Linux eller Mac utan installation av mjukvara. Läs mer och se de  nya EL-SIE produkterna i vår webbutik.