Helt ny datalogger för mätning av inomhusmiljön. EL.WEM mäter flera parametrar och visar direkt kvalitén på inomhusluften via färgad ring på enheten. Skickar mätdata till molntjänsten EasyLog.
Läs mer om EL-WEM luftkavlitetsloggern.