När priserna på energin stiger blir det viktigare och viktigare att verkligen veta hur maskiner och utrustning verkligen används. Exempel, Ett läckage på tryckluften kan kosta stora pengar i slutändan, loggning kan hitta onödiga energitjuvar. Väldigt vanligt nattetid.
Läs mer om energioptimering