En ny datalogger för mätning av energi, EL-USB-ACT är den nya loggern anpassad direkt för strömtänger. Mäter 0-1000mV DC, Anpassas enkelt till stömtänger som ger 1mV/A.