Vi har fått bekräftat från Delphin Technology AG att de INTE använder Log4j komponenten i någon av deras produkter.