Sofrel utvecklar och tillhandahåller vattenmätningsloggers