ProfisignalWeb

Flexibelt

Loggito serien består av Loggito Logger och Loggito USB. Modulariteten i systemet gör det flexibelt med olika Loggito enheter. Allt från enklast enheten där man ansluter en Loggito USB direkt till datorn eller Loggito logger med flera Loggito USB sammankopplade för att få många mätkanaler.

Loggito Logger

Loggito logger är bestyckad med nätverksport för anslutning mot datorn. Det är även möjligt att bestycka den med internt minne för lagring av mätvärden och möjlighet till beräkning av virtuella kanaler. Loggito Logger fungerar som en samordnare för att etablera decentraliserade mätnät till Loggito USB enheter.

Loggito USB

Loggito USB uppfyller två funktioner:

  • Loggito USB möjliggör att utöka det önskade antalet mätkanaler. Dess strömsnåla konstruktion gör att den enkelt ansluta via USB mot Loggito Logger och både kommunikation och strömförsörjning sker via kabeln. Loggito USB behöver inte ha internt minne eftersom detta hanteras av Loggito Logger enheten.
  • Loggito USB kan också anslutas direkt till en dator. Detta ger dig ett billigt och flexibelt mätsystem, för mätapplikationer där enklare mätuppdrag behöver göras.