Projektbeskrivning

Kunden behövde veta positionen på bilen samtidigt som mätvärden.