Fri programvara för konfigurering och hantering av Lascars datalogger i serierna EL-USB och EL-GFX. Här hittar du senaste versionen.