Ett kompeltt paket bestående av både hårdvara och mjukvara. 28 analoga kanaler för mätningar eller testbänkar. USB och ethernet anslutning. Galvanisk isolation mellan kanaler. Läs mer om Expert Key och dess funktioner.