1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Nya givare.

Just nu har vi termoelement med minikontakt till specialpris. Kontakta Metix för mer information. Tel. 0322 - 22 20 27

Populär

strömtång120AStrömtång med analog utgång
Ställbart mätområde 30/60/120A
Läs mer och beställ direkt.

Delphin technology

Devistore

Devistore

Expert Vibro - Vibrationsövervakning

expert-vibro

ExpertVibro är Delphins nya enhet för att mäta transienter och vibrationer. Den senaste tekniken bygger på kraftfulla FPGA processorn. Denna klarar att mäta 16 synkrona kanaler med hög samplingsfrekvens och samtidigt väldigt kompakt.

Expert vibro är utvecklad för snabba synkronamätningar. Vibrationsmätning är idag en viktig kvalitetsfaktor i produktionsprocesser. Det ger viktig information om tillståndet i lager, axlar och maskiner. Kontinuerlig vibrationsövervakning bör ofta tillämpas för att kunna utvärdera och analysera i realtid. I kritiska situationer måste maskiner stängas av inom millisekunder.

Med ExpertVibro har Delphin framgångsrikt kombinerat behandling av komplexa funktioner med hög flexibilitet i ett användarvänligt system. Vibrationsövervakning kan nu tillämpas där det tidigare varit ekonomiskt omöjligt.

 

Egenskaper

expertvibro connectionsExpert Vibro är utrustad med 16 synkrona analoga ingångar med samplingsfrekvens upp till 50 kHz per kanal. Den använder en 24 bitars A / D-omvandlare för att garantera en hög precision. Alla kanaler är galvaniskt skilda från varandra. Detta förhindrar eventuella störningar/transienter mellan kanalerna. Integrerade komparatorer och digitala ingångar ger möjlighet till flexibel triggning. Mätdata övervakas i realtid och upp till 8 digitala utgångar kan aktiveras inom millisekunder om gränsvärden överskrids.

Mjukvarukanaler kan användas för att gruppera larm till olika åtgärder. Istället för de digitala utgångarna kan även de olika fältbuss-interfacen användas som larmutgångar. Karakteristiska värden eller rådata från analoga ingångar kan skickas till två analoga utgångar.

Modeller

  Vibro 8 Vibro 16
Analoga ingångar 8 16
Analoga utgångar 4 4
Digitala ingångar 4 4
Digitala utgångar 8 8

Mjukvara

Profisignal - Vibrationövervakning och analys

profisignal-expertvibroExpert Vibro är fullt kompatibel med mjukvaran ProfiSignal, tillvalet "Vibro" ger möjlighet till vibrationsövervakning. ProfiSignal är ett komplett programpaket för användning i datainsamling analys, visualisering och automation.

Programvaran är mycket användarvänlig med specialiserade funktioner som är enkla att hantera. ProfiSignal är modulär, skalbar och finns i tre versioner:

 • ProfiSignal Go: Programvara för mätning datainsamling
 • ProfiSignal Basic: Programvara för process visualisering och övervakning
 • ProfiSignal klicks: Programvara för processautomation och automation

 

ProfiSignal Vibro tillvalet utökar ProfiSignal med följande diagram:vibro

 • Spectrum (FFT)
 • Cascade diagram
 • Tidssignal (y (t), y (x))
 • Orbit

och möjliggör skildring av vibrationerna samlats in och bearbetats av Expert Vibro. Orbit och trendgrafer skildra kinetiska axel banor inklusive maximal Smax deformationen och vinkelläget / fas.

Konfigurationen av Expert Vibro utförs med användning av DataService/Configurator. Konfigurationen bygger på Delphin:s beprövade, intuitivt system. Både online och offline-konfiguration är möjlig. Konfigurationsinställningar lagras säkert inuti Expert Vibro.

Expert Transient

expert transient medium

Expert Transient Delphins nya enhet för dig som behöver mäta snabba signaler/transienter. Den senaste tekniken bygger på kraftfulla FPGA processorn. Denna klarar att mäta 16 synkrona kanaler med hög samplingsfrekvens och är samtidigt väldigt kompakt.

Expert Transient är utvecklad för snabba synkronamätningar (upp till 50Khz/kanal). Med Expert Transient har Delphin framgångsrikt kombinerat komplexa funktioner med hög flexibilitet i ett användarvänligt system.

 

Egenskaper

expertvibro connectionsExpert Transient är utrustad med 16 synkrona analoga ingångar med samplingsfrekvens upp till 50 kHz per kanal. Den använder en 24 bitars A/D-omvandlare för att garantera en hög precision. Alla kanaler är galvaniskt skilda från varandra. Detta förhindrar eventuella störningar mellan kanalerna. Integrerade komparatorer och digitala ingångar ger möjlighet till flexibel triggning.

Mjukvarukanaler kan användas för att gruppera larm till olika åtgärder. Istället för de digitala utgångarna kan även de olika fältbuss-interfacen användas som larmutgångar. Karakteristiska värden eller rådata från analoga ingångar kan skickas till två analoga utgångar.

Funktioner

Universella in och utgångar

Mätning av analoga och digitala signaler sker synkront. Detta möjliggör exakt identifiering av händelseförloppet vid felsökning. Mätdata kan lagras antingen kontinuerligt eller triggas på händelser. Användare kan definiera triggers för att också spela in före och efter triggpunkt. Lagring av mätdata kan ske i internminnet och/eller lagras på externt ansluten nätverkshårddisk(NAS). Expert transient kan bestyckas med w-Lan kort för trådlös nätverksanslutning.

Ingångar

 • Kontinuerlig eller triggade mätförlopp
 • Synkron insamling på 8/16 kanaler
 • Galvanisk isolation
 • Upp till 50Khz samplingshastighet per kanal
 • Hög mätprecision (24bitars A/D omvandlare)
 • Fyra digitala ingångar
 • Möjlighet till seriella ingångar (tex vågar)
 • Modbus ingångar

Interna beräkningskanaler

 • Möjlighet till realtidsberäkningar
 • Många olika funktioner summa, nivå, medel, RMS mm
 • Signalkonditionering (Beräkning av effektivvärde, Topvärden mm)

Trigg och övervakningsfunktioner

 • Konfigurerbara trigfunktioner
 • Snabba digitala utgångar för nivåövervakning (larm)
 • Minneskonfigurering, nollställning via triggers mm Modeller

  Transient 8 Transient 16
Analoga ingångar 8 16
Analoga utgångar 4 4
Digitala ingångar 4 4
Digitala utgångar 8 8

Loggito - Flexibel och kompakt

datalogger loggito header


Loggito
 serien är en ny kompakt och flexibel dataloggerserie från Delphin Technology. Komplett serie med allt från enkla eneher med få mätkanaler till utspridda komplexa mätsystem.

Kontinuerlig mätdatainsamling från decentraliserade mätpunkter

Mätdata kan nu loggas decentralt eller på plats och enkelt analyserat med olika typer av mjukvara / webläsare. Loggito är mycket anpassningsbar till decentraliserad datainsamling och övervakning av spridda mätpunkter.

 • För prisvärd möjlighet till decentraliserade mätpunkter inom nätverket
 • Få kanals tillämpningar online
 • Processer med flexibelt antal kanaler/mätpunkter
 • Skalbart och expanderbart

Realtidsdata på skärmen

I kombination med mjukvaran ProfisignalWeb kan mätvärden presenteras i realtid varsomhelst, på kontorsdatorn, laptop, surfplatta eller telefonen. Data kan presenterad i många olika former.


Loggito Anslutningsmöjlighter

Loggito finns i tre olika utföranden vad det gäller anslutningar.
Loggito USB - Den enklaste enheten, Direktanslutning mot dator eller som expansionsenhet till Loggito Logger.
Loggito Logger - Enhet med LAN anslutning samt möjlighet för expansion via USB, Wlan eller Radio
Loggito Wireless - Radio eller WLAN anslutning mot Loggito LoggerLoggito Serie Sensors

Mätkort

Loggito serien kan bestyckas med olika mätmoduler: 

loggito mätmoduler

Funktioner

Universella ställbara ingångar

Ingångarna på loggern är ställbara för mätning av ström, spänning, termoelement och RTD(Pt-100). Detta görs enkelt i medföljande mjukvaran configurator. Samtidigt som man ställer in ingången visas även en grafisk bild på hur man skall koppla in sin givare.

OPC UA

Med inbyggt OPC UA klient/server interface för anslutning mot andra enheter. Läs mer om OPC/OPC UA 

Galvanisk isolation

Isolation mellan kanaler och även till systemkomponenter gör att det är mycket enkelt att koppla in loggern. 100V isolation mellan kanaler, 400V isolation mot jord. Inga mer problem med jord loopar!

Minne / Devistore

delphin memory2GB/14GB internt minnet. 30 miljoner mätvärden per GB.  Konfigurerbart efter dina behov, Flera olika minnesgrupper, Triggstyrd inspelning med före/efter data. Mätkanaler går att lagra i flera minnesgrupper samtidigt. En annan användbar funktion är devistore - Möjlighet att ställa in minsta förändringen i signalen man vill lagra. Möjlighet till extern datalagring (USB, NAS, NFS, CIFS, (S)FTP)

Virtuella / Beräkningskanaler

Expert Logger är utrustad med interna beräknings, övervakning och logiska kanaler (virtuella kanaler). Dessa kanaler behandlas i realtid och medför att de är tillgänglig för visualisering, lagring eller kontrolländamål.

Process och styrfunktioner möjliggör enkel och intuitiv konfigurering av kompletta programmerbara rutiner. Dessa kör sedan självständigt utan behov av någon överordnad PC. Användarna kan effektivt distribuera sina dataloggrar som övervakning och PLC-utrustning.

Gränsvärden, Beräkningskanaler, PID-Kontroller, Integrering, Timers, Alarmfunktioner, COM och Modbus kanaler, Set points, Linjäriseringskanaler

Fristående övervakning

Övervakning och dataloggning i en enhet. Avancerade individuella larmfunktioner.
Spara bilder från webkamera.

Signalbehandling

Medelvärde (Medel, min, Max och RMS). Integrering av mätvärden tex volymer, massor eller energi. Beräkningsfunktioner (grundräknesätten, polynom, trigonometriska...)

  

 Applikationer

Applikationer där Loggito används/kan användas

 • Dataloggning
  Allmänna mätningar där loggning behövs
 • Industri 4.0, OPC UA
 • Produkttester
  Automatiska tester av produkter
 • Miljömätningar
  Temperaturmätningar, Vindmätning, Flöde, Nivå, Solljus mm
 • Processverifiering
  Långtidsmätningar av processer
 • Laboratorium
  Forskning och utveckling (FoU)
 • Energi optimering

 

 

Taggar:galvaniskt isolerade ingångar, devistore,

Industriell mätteknik från Delphin technology

Delphin_dataloggers
mjukvara
Delphin_dataloggers
mjukvara

Produkter för mätteknik, testbänkar, dataloggning och vibrationsövervakning

Delphin Technology AG har sedan starten 1980 varit aktiva inom utveckling och produktion av hårdvara och mjukvara för industriell mätteknik. Metix är auktoriserade generalagenter för Delphin i Sverige.

Metix har sedan 2010 ett mycket nära samarbete med Delphin. Detta ger dig som kund möjlighet till snabb hjälp och korta utvecklingstider för nya applikationer och funktioner.

Industriella mätinstrument har utvecklats och tillverkats för mätning av temperatur, tryck, flöde, vibrationer och andra mätparametrar. Delphin utvecklar också programvara för analys, övervakning och automation. Processer kan automatiseras och maskiner styras via fjärrövervakning

Delphin erbjuder fullständiga hård- och mjukvarulösningar. Delphins dataloggers används inom processteknik, produkttester, övervakning av stora system, energi-och livsmedelsindustri samt inom forskning och utveckling. Användningsområden är tex vibrationsövervakning av gasturbiner för Siemens och övervakning av läkemedelproduktion vid Bayer.


Produktserier

 expert-vibro Expert Vibro  Vibrationsövervakning i realtid med larm.
8/16 analoga kanaler, 24 bitar, 50Khz synkron samplingexpert transient medium Expert Transient  Snabb synkron dataloggning (1-50Khz).
8/16 analoga kanaler, 24bitar
Mjukvara Profisignal Go medföljer.Expert Logger small Expert Logger Strömsnål datalogger med upp till 46 analoga kanaler.
Mjukvara Profisignal GO medföljer expertkey Expert key Online logger, Används ofta vid testbänksapplikationer
Mjukvara Profisignal Go medföljer.profimessage ProfiMessage Byggbart system med oändliga möjligheter.logmessage LogMessage Bygger på samma system som profimessage, Finns i nio
färdiga konfigurationer. Mjukvara Profisignal Go medföljer topmessage TopMessage Äldre system byggbart system, Ersätts av ProfiMessage


Sökord: Delphin technology, Mätteknik, LogMessage, Profimessage, Expert Key, Expert vibro, Expert transient,  TopMessage

64 KTM - Mätsystem för temperatur med hög precision

64 KTM är ett mätsystem för precisions temperaturmätningar.

 • 64ktm64 Termoelementingångar (B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
 • Hög precision 0,2K
 • Kompakt format 
 • 24 bits upplösning
 • Stort minne 1GB (128 miljoner mätvärden)


Systemet är monterat i ett 19" rack och anpassat för applikationer där man behöver hög precision och många termoelementkanaler (upp till 64st).


Universella termoelementkontakter i Cu/Cu medför att användaren kan ansluta valfri termoelementtyp. Anslutningen görs via mini-kontakt med flata stift.Egenskaper

Hög precision


ktm coldjunction64-KTM uppnår en hög precision på 0,2K genom specialutvecklade termiskablock med integrerade kallalödställe. De särskilda kontakterna med integrerad kallödställskompensering undertrycker förrändringar i omgivningstemperaturen och garanterar långtidsstabilitet.

64-KTM har 4 termiskablock med vardera 16 universella och galvaniskt isolerade ingångar för temperaturmätning. Följande typer av termoelement kan användas: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U.

Varje värmeblocket har en integrerad 4-tråds RTD (klass A) sensor för mätning av kallalödstället. Denna mekanisk konstruktion, levererar kalllalödställs kompensering med en precision på 0,2K.

Den uppmätta termoelektriska spänningen vid kontakterna omvandlas och sparas direkt i grader celsius via digital linjarisering direkt i dataloggern. Mätomvandlare är därför helt onödiga. Det interna dataminnet har en kapacitet för 128 miljoner mätvärden, vilket motsvarar ca 70 dagars mätperiod.

Anslutningar

Anslutningar

64 ktmFramsidan är uppbyggd av 4st block med 16 termoelementkontakter i varje.

Baksidan av loggern har anslutningar för seriella enheter, CAN-bus för expansion av ytterligare KTM enheter, Ethernet och strömförsörjning.
Mjukvara

Mjukvara

ktm softwareKonfiguration kanaler och minne i loggern görs enkelt i medföljande mjukvaran Configurator.

Analysen görs enkelt i den användarvänliga mjukvaran Profisignal.
I profisignal finns enkla vertyg för zoom, markörer och statestik. Det finns även möjlighet till export som bilder eller ascii data.


 

Tekniska data64-KTM

Weight

9,0 kg

Power supply

90 .. 250 VDC

Dimensions

19" (450 x 140 x 270 mm)

Inputs

64 inputs, galvanically isolated up to 110 VDC
Sensor connection Omega Cu/Cu type: MPJ-UI-F

Sampling rate

Adjustable up to 600Hz
Precision 0.2 K absolute (following compensation)
Temperature -20 .. 60°C
Resolution 24 Bit
Configuration Individually for each input

Thermocouples

B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Extendible CAN Bus
Internal data memory 1 GB (128 million data records)
Interfaces Ethernet TCP/IP, 2 serial ports: RS232/422/485,
Modbus TCP/RTU, PROFIBUS DP slave (optional)Kontakta oss gärna

metix keyboard

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring ditt mätprojekt, det kostar inget.
Du kan kontaka oss via mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du är naturligtvis också välkommen att ringa om du hellre vill göra det
Växel - 031 - 68 15 00

Exempel på våra kunder

• DeLaval
• Martin & Servera
• FORCE Technology
• Alten
• Fazer
• Akzo Nobel
• Repligen Sweden

Kundexempel

brewery smallKunden är ett av världens största bryggerier. Denna anläggning ligger i östeuropa och producerar omkring 600,000 liter öl för export till bla. USA, Ryssland, Sverige och Norge. Läs mer

Kundexempel

gearMekaniska fel på motorer, växlar och annan vital elektromekanisk-utrustning är bland de vanligaste orsakerna till produktionsstopp. Genom fjärrövervakning och analys av mätdata... Läs mer

Kundexempel

brewery smallTvå befintliga testbänkar uppgraderas med den senaste TopMessage och ProfiSignal systemet från Delphin Technology. Provbänken är utformad för att testa de mest kritiska områdena och för att optimera robusthet, effektivitet och drift.Läs mer